Disclaimer

De informatie op de website uitvaartverzorginghaarlem.com wordt verstrekt door Uitvaartverzorging Haarlem - Tanya Kensen - de Groot.

Deze website dient alleen voor het verstrekken van algemene informatie. Uitvaartverzorging Haarlem geeft geen enkele garantie van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot op de website vermelde informatie, producten of diensten voor enig ander doel.

Uitvaartverzorging Haarlem zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief indirecte of gevolgschade welke voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De website kan links bevatten naar andere websites. Uitvaartverzorging Haarlem accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links is geen aanbeveling van of instemming met de opvattingen die in deze websites zijn opgenomen.

Alle moeite wordt gedaan om de kwaliteit van de bruikbaarheid en inhoud van deze website hoog te houden. Uitvaartverzorging Haarlem accepteert echter geen aansprakelijk zijn voor onvolkomenheden in de beschikbaarheid en inhoud van de website.